Karin åkte för snabbt i vattenrutschkanan. Nu får hon ha en isklamp på foten.