Mindre backar kring floden. Vi håller oss där idag.